OBJAVI KNJIGU (važni uputi)

Dragi Autori,

Suočeni sa činjenicom da je autorima literarnih dela često nejasno kako da dođu do štampanog izdanja svoje knjige sačinili smo ovu stranicu. Nova POETIKA je izdavačka kuća koja, pvenstveno, daje prednost novim, inovativnim i alternativnim autorima i objavljuje literarna ostvarenja svih žanrova. Prednost imaju novi Autori s našeg govornog područja. Često dobijamo upite o uslovima objavljivanja, a o tome možemo govoriti tek nakon upoznavanja sa rukopisom buduće knjige. Stoga, pročitajte pažljivo tekst koji sledi i šaljite rukopise …

 1. Potrebno je da Autor ima pripremljen rukopis. Rukopis treba da sadrži kompletan tekstualni sadržaj (bez ikakvih slika i aplikacija, kao i bez text-box aplikacija) isključivo u jednom word dokumentu, kucan nekim od oficijelnih fontova, sa prepoznatljivim znakovima ČĆŠĐŽ… Ovo važi i za rukopise koji su već objavljeni, na nekom drugom jeziku ili u drugoj izdavačkoj kući, a postoji potreba za ponovljenim objavljivanjem (reizdanjem) u našoj kući. Neophodno je da nam rukopis pošaljete u jednom word doc. zbog toga što je neophodno tekstualni sadržaj prilagoditi standardima naše kuće.
  Rukopis može biti pisan latiničnim i ćiriličnim pismom;
 2. Fragmenti rukopisa nisu relevantni za sticanje uvida u “atmosferu” buduće knjige. Dakle, neophodno je da rukopis buduće knjige bude kompletan, jer je to jedini način da se naša redakcija upozna sa Vašim Delom, kako bi donela odluku o objavljivanju i uslovima objavljivanja knjige. Posebno je važno da pošaljete finalnu verziju rukopisa, kako ne bi došlo do konfuzije (to se dešava kad se naknadno menja sadržaj rukopisa). Za verodostojnost poslatog rukopisa kompletnu odgovornost snosi Autor. U slučaju potrebe za izmenom sadržaja poslatog rukopisa, Autor ima na raspolaganju do 7 dana od dana prihvatanja rukopisa za izmenu rukopisa i potpisivanja ugovora o izdavanju Dela;
 3. Rukopis obavezno treba da sadrži biografiju autora i bibliografiju (ako je autor ranije objavljivao autorska dela), kao i kontakt telefon;
 4. Poželjno je da rukopis buduće knjige bude uređen, onoliko koliko je autor spreman da to sam uradi, a svi nedostaci u rukopisu će biti otklonjeni od strane lektora i korektora Nove POETIKE. Naša redakcija i stručno-saradnička mreža je kvalifikovana i osposobljena za sve vrste radova na uređivanju knjige, pisanje recenzije, kao i za poslove ilustrovanja, dizajniranja i štampe u svim tehnikama;
 5. Preporučivo je da rukopis sadrži i sinopsis/kratak opis sadržaja Dela, na jednoj do dve kucane strane A4 formata. Sinopsis može biti kucan u posebnom word dokumentu;
 6. Nova POETIKA ne objavljuje rukopise koji sadrže govor mržnje, dnevno-političke zapise, versko-ekstremističku ili koju drugu doktrinašku tematiku i slične sadržaje. Mi ne “cenzurišemo” rukopise i trudimo se da podstičemo kvalitet i inovativnost kod Autora i u Delima koja objavljujemo;
 7. Nova POETIKA se ne bavi literarnom kritikom i jedino “mišljenje” koje se pre objavljivanja knjige saopštava autoru je odluka o objavljivanju ili neobjavljivanju prispelog rukopisa. U odabiru rukopisa za objavljivanje Nova POETIKA se upravlja ustanovljenim kriterijumima i standardima, kao i višegodišnjim iskustvom u obavljanju izdavačke delatnosti. Odluku o prihvatanju rukopisa donosi glavni i odgovorni urednik uz pomoć članova redakcije i direktora. Uslovi objavljivanja saopštavaju se Autoru tek po prihvatanju rukopisa za objavljivanje;
 8. Nova POETIKA daje prednost novim i inovativnim autorima (bez obzira na starost), nacionalnu i versku pripadnost ili seksualno i političko opredeljenje;
 9. Nova POETIKA pretežno objavljuje autore iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i ostalih zemalja regiona. Prihvatamo rukopise sa našeg govornog područja, pisanih ekavicom i ijekavicom, latiničnim i ćiriličnim pismom, kao i prevedene rukopise autora van našeg govornog područja. Rukopisi autora iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore ne prevode se na srpski jezik, već (u lektorsko-korektorskom postupku) delo ostaje integralno, na jeziku i dijalektu kojim je pisano;
 10. Nova POETIKA objavljuje i reizdanja (knjige koje su već objavljene kod drugog izdavača ili u drugoj  državi, a postoji potreba za srpskim izdanjem). Za reizdavanje Dela je neophodno da Autor nema ugovorne obaveze prema izdavaču koji je objavio prethodnu verziju Dela;
 11. Nova POETIKA obavlja i parcijalne usluge vezane za izdavačke poslove. O detaljima se informišite OVDE;
 12. Nova POETIKA objavljuje sve literarne žanrove i tematska ograničenja ne postoje;
 13. Minimalan tiraž za štampano izdanje je 200 primeraka, a standardni i preporučeni tiraži prvog izdanja knjige su 300 i 500 primeraka.
 14. Rukopise slati nainfo@novapoetika.com sa naznakom RUKOPIS. Nova POETIKA, po prijemu rukopisa, odgovara autoru najkasnije za 50 dana. Po prihvatanju rukopisa za objavljivanje, rok za realizaciju izdanja je do 16 nedelja od dana potpisivanja ugovora. Početna komunikacija se ostvaruje isključivo putem elektronske pošte (e-mail). U obraćanju Autoru biće vidljivi naši telefonski brojevi na koje se autor može javiti. U zvaničnoj komunikaciji, administrativno-pravno je prihvaćen isključivo pisani vid komunikacije (e-mejl poruke);
 15. Poslati rukopisi se čuvaju u našoj bazi podataka i ne objavljuju se bez odobrenja autora i ugovorom definisanih uslova o objavljivanju. Autorska prava su zaštićena;
 16. Svi dogovori sa autorima i uzajamne obaveze definišu se ponudom o izdavanju i ugovorom o izdavanju autorskog Dela;
 17. Naša izdanja se prodaju preko naših ovlašćenih distributera i prodavaca i u našoj klub-knjižari (BETI FORD, Zetska 2, Skadarlija, Beograd) u večernjim časovima (posle 18.00), osim nedelje i ponedeljka, kao i preko naše internet knjižare. Preporučen vid prodaje (posebno sada, u kriznim uslovima) jeste naša internet knjižara. Sva naša izdanja moguće je naručiti OVDE. Klub BETI FORD ustupamo svojim Autorima za promocije knjiga, bez naknade i pružamo podršku u organizovanju promotivnih aktivnosti;
 18. Nova POETIKA promoviše svoja izdanja i učestvuje u promocijama na svim dostupnim medijima, društvenim mrežama, kao i u nekoliko promotivnih prostora, u centru Beograda, kojima raspolaže…
Konkurs je u toku. Za kompletnu informaciju klikni OVDE.
Konkurs je završen. Za kompletnu informaciju klikni OVDE.

P.S. Molimo Vas da Vaše radove ne šaljete u inbox poslovnog profila, stranica i grupa Nova POETIKA na fejsbuku, već isključivo na naš e-mail: redakcijapoetika@gmail.com sa naznakom RUKOPIS.

Važna napomena

Autori koji žele da im nova knjiga bude promovisana na predstojećem, sajmu knjiga u Beogradu, oktobra 2022. godine rukopise moraju poslati najkasnije do 01.07.2022. godine kako bi bilo moguće izdanje realizovali pre početka sajma…

O svemu nepomenutom i važnom pogledajte naše stranice (dole) ili postavite upit na stranici PIŠITE NAM:

Podaci Firme
Kako smo nastali
Sajam knjiga
Close
Close
Sign in
Close
Cart (0)

Nema proizvoda u korpi. Nema proizvoda u korpi.

0